Direkt hin

Arbeidswereld en opleiding

Een internationale verkeersluchthaven is een spannende werkplek. Düsseldorf Airport biedt verschillen beroepsopleidingen aan, begeleidt het ingenieur- en bachelor-diploma en geeft geïnteresseerde de gelegenheid, in het kader van een practikum een beetje aan de Airportlucht te snuiven.

 
Begeleiding van ingenieur- en bachelor-diploma´s
Düsseldorf international onderhoudt nauwe contacten met de verschillende hogescholen en begeleidt onder andere bij hun studie-aktiviteiten. De verbinding van theorie en praktijk is voor Düsseldorf Airport van grote betekenis.
 
Een zekere start in het toekomstige beroepsleven
Als grootste werkplek in Düsseldorf biedt de luchthaven jonge mensen ieder jaar een zekere startbaan in het toekomstige beroepsleven. De opleiding duurt tussen twee en drieëneenhalf jaar, afhankelijk van het beroep dat geambieerd wordt.
meer m.b.t. het thema opleiding
 

Praktica voor scholieren
Düsseldorf Airport biedt geinteresseerde scholieren de mogelijkheid, voor twee tot drie weken eens een kijkje te nemen in de verschillende bereiken van de luchthaven.
Wie wil, kan in de bereiken mechatroniker/-in, automechatroniker/-in of electronicus/-in (vakrichting bedrijfstechniek) een practicum absolveren en daarbij de dagelijkse gang van zaken op de luchthaven leren kennen.
meer m.b.t. het thema practicum