Direkt hin

Onderwijs en kennis

Gebaseerd op projekten werkt de Airport samen met scholieren en scholen. Tevens ondersteunt de Airport de voorbereiding op het beroepsleven d.m.v. sollicitatie-trainingen en biedt bij evenementen op de Airport een interessante inkijk in het luchthaven-gebeuren.

 
Dialoog met de jeugd
Düsseldorf Airport zoekt de dialoog met de jeugd. De luchthaven behoort al sinds meerdere jaren tot de partners met het gelijknamige project van de initiatief-regio Roergebied.
Scholieren uit de hoogste klassen uit de regio bezoeken daarbij de luchthaven en ontmoeten de bedrijfsleiding. Daardoor ervaren ze veel over economische samenhangen, een hele normale werkdag van een luchthaven-zaakvoerder, aktuele luchthaven-ontwikkelingen en de Airport als werkplek. De Airport werkt d.m.v. projecten met scholieren en scholen samen, ondersteunt de voorbereiding op het latere beroepsleven door sollicitatie-trainingen en biedt bij evenementen op de luchthaven interessante inkijk op het reilen en zeilen van een luchthaven.
 
Interculturele projecten m.b.t. de uitwisseling van scholieren
"De beste opleiding vindt een verstandige mens als hij op reis is".
Deze spreuk van Goethe heeft tot op heden niets aan betekenis verloren. Andere mensen en culturen kennen en leren te begrijpen én in staat zijn, eigen posities en levensomstandigheden te kunnen reflecteren. Dit zijn kwalificaties die zowel voor het maatschappelijke met elkaar als ook voor het beroepsleven erg belangrijk zijn.
Als onderneming, die mobiliteit en reisen bevordert, als een plek, waar dagelijks duizende mensen uit verschillende naties en culturen bijeenkomen. Als werkgever, die zelf mensen met de meest verschillende nationaliteiten in dienst heeft, ondersteunt Düsseldorf Airport in coöperatie met het Kaarster Albert-Einstein-Gymnasium daarom interculturele projecten m.b.t. de uitwisseling van scholieren.
 
School ter plekke
Een heel bijzonder aanbod biedt Düsseldorf Airport de scholen uit de directe omgeving van de luchthaven: gratis de luchthaven bezoeken. Het komt geregeld voor dat de scholen een luchthaven bezoek gebruiken ter aanvulling van het onderwijs. Zoals de luchthaven-thematiek bijvoorbeeld in de Engelse les wordt behandeld, zo kunnen dan de scholieren de behandelde leerstof ter plekke beter begrijpen en verdiepen, bijvoorbeeld d.m.v.  interviews met pasagiers in het Engels.
 
Praktijkgerichtte projecten
Düsseldorf Airport ondersteunt scholen uit de directe omgeving van de luchthaven regelmatig bij het omzetten van praktijkgerichtte projektarbeid. Zo bezoeken b.v. scholieren van het Düsseldorfer Max-Planck-Gymnasium één keer per jaar de luchthaven, om ter plekke het lawaai te meten. Na een inleiding over de grondbeginselen m.b.t. het meten van het lawaai van het luchtverkeer gaan de scholieren op voorterrein op, waar ze op verschillende plaatsen zelf het lawaai van de startende en landende vliegtuigen kunnen meten en documenteren. De uitkomsten worden dan in de les geanalyseerd.
 
Coöperaties met scholen
Düsseldorf Airport is sinds meerdere jaren een vaste coöperatie-partner van scholen uit Ratingen en Düsseldorf.
In het kader van de coöperatie biedt de luchthaven ook sollicitatie-trainingen aan. De scholieren ervaren dan, hoe je sollicitatie-mappen zou moeten maken, waar fouten op de loer liggen, welke sollicitatietests er zijn, hoe je je kunt voorbereiden en het voeren van een sollicitatiegesprek met medewerkers van de afdeling personeelszaken van de luchthaven.
Bovendien kunnen de scholieren deelnemen aan praktische oefeningen b.v. in de opleidings-werkplaats van de luchthaven.
 
Project-partnership
Een bijzondere coöperatie heeft Düsseldorf Airport met het Mataré-Gymnasium uit Büderich gesloten: In oktober 2008 werd het eerste eigen weerstation van Meerbusch in bedrijf genomen. De luchthaven heeft deze niet alleen betaald, maar ondersteunde ook de weer-werkgroep van de school bij de keuze van de installatie, die uit het eigenlijke weerstation, de bedrijfssoftware, een montage-stelling alsook uit een monitor bestaat. De gevens worden in het school-netwerk gepubliceerd en bieden de mogelijkheid in natuurkunde, aardrijkskunde en in informatica een praktijk gerichter onderwijs te geven.