Direkt hin

Landschapbescherming
Sinds de jaren zeventig zijn ieder keer weer nieuwe grondoppervlakken gerooid en herbebost. Rooien is volgens de wet een ingreep in de natuur en in het landschap, die de veroorzaker met een passende verhouding dient te compenseren. De desbetreffende compensatie wordt in afstemming met de overheid òf door een herbebossingsmaatregel of door de betaling van een vervangend geldbedrag tot stand gebracht. Als eerste Düsseldorfer onderneming heeft de Flughafen Düsseldorf GbmH een  bio-rekening ingericht, deze wordt door tuin-, kerkhof- en bosbeheer beheerd. Deze rekening omvat de grondstukken in het Düsseldorfer stadgebied, die de luchthaven gekocht heeft, om deze ecologisch op te waarderen.
 
 
Zo werd bijvoorbeeld de in het compensatie-gebied liggende, voormalige gekanaliseerde Schwarzbach 1998 met een lengte van ongeveer 200 meter in het landschap aangepast en is intussen een volwaardige biotoop geworden. Van januari 1990 tot oktober 1992 werd de Airport aan de autosnelweg A 44 aangesloten. In het kader van deze bouwwerkzaamheden ontstond direct naast het Airport-terrein een park: De stromende Kittelbach die gedeeltelijk onder het luchthaven-terrein doorstroomt werd omgeleid, in totaal werden 27 hectare tot nieuwe groen-oppervlakken en bijna vijf kilometer wandel- en fietspaden aangelegd alsook tweeëneenhalf duizend bomen nieuw aangeplant.