Direkt hin

Milieubescherming

Voor Düsseldorf Airport neemt de milieubescherming een hele belangrijke plaats in. De Airport zet zich in door de gebruikmaking van moderne techniek, de bewuste omgang met resources en een verantwoordelijk milieu-management ter bescherming van het milieu en het behoud van het natuurlijke ecosysteem.
Milieu-richtlijnen

De luchthaven als buur

Daarbij zoekt Düsseldorf Airport niet alleen de dialoog met de overheid en het algemene geinteresseerde publiek, maar in het bijzonder met de aanwonenden. Dit vindt u ook terug in het Web-optreden van de Airport: Een eigen online-platform voor de buren (deutsche Version) van de luchthaven informeert uitgebreid over alle relevante thema´s, zoals b.v. lawaai door het vliegverkeer, lawaaibescherming en luchtkwaliteit

 

Bescherming van de wateren

Om het grondwater en de onder het luchthaven-terrein stromende Kittelbach voor verontreinigingen te beschermen, behandelt Düsseldorf Airport de waterbescherming met bijzondere nauwlettendheid.
meer 

 

Landschapbescherming

De luchthaven compenseert de door de luchthaven-exploitatie noodzakelijke ingrepen in de natuur door compensatie-grondoppervlakten in de omgeving van het luchthaven-terrein.
meer

 

Opslag en afvoer

Op de luchthaven Düsseldorf ontstaan per jaar 70 verschillende soorten afval. Het doelgerichtte afval-management omvat het bewuste vermijden van afval, voorzien in de afval-recycling en op een verantwoordelijke wijze omgaan met de opslag en afvoer van het afval.
meer