Direkt hin

Algemene informaties
Vrijblijvende informatie
De luchthaven Düsseldorf GmbH heeft de informaties en overige inhouden van haar internet-optreden zorgvuldig  gerechercheerd en samengesteld. De luchthaven Düsseldorf GmbH kan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de bovengenoemde informaties en overige inhouden niet waarborgen en ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor alle gegevens met betrekking tot de vliegdienstregeling.
Voorbehoud van veranderingen
Alle gegevens zijn vrijblijvend en onverbintelijk. De luchthaven Düsseldorf GmbH behoudt zich het recht voor, haar internet-optreden of delen daarvan zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, te implementeren, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.
Verwijzingen (links) naar andere internet-pagina’s
Bij het internet-optreden van de luchthaven Düsseldorf GmbH wordt door middel van links rechtstreeks of niet rechtstreeks verwezen naar andere internet-optredens. De luchthaven Düsseldorf GmbH heeft geen controle of invloed op de inhoud en vormgeving van deze internet-optredens. Daarom is deze niet aansprakelijk hiervoor.
Auteursrechten, merken- en andere beschermingsrechten
© Luchthaven Düsseldorf GmbH. Alle rechten voorbehouden. De inhouden en hun rangschikking op de pagina’s van dit internet-optreden zijn beschermd middels auteursrechten en andere beschermende wetten. Ze mogen helemaal of gedeeltelijk alleen voor privé-doeleinden gebruikt worden. Voor commerciële-doeleinden mogen deze niet gebruikt worden.

Uitgezonderd zijn de betreffende pagina´s voor pers- en publiciteitswerk. Het hier aangeboden tekst- en beeldmateriaal staat voor redactioneel gebruik, in het kader van de wettelijke bepalingen, vrij ter beschikking. Bij de verveelvoudiging van deze inhouden wordt uitdrukkelijk geattendeerd op de auteurs- en eigendomsrechten van de luchthaven Düsseldorf GmbH. De inhouden mogen niet veranderd worden of zonder schriftelijke toestemming van de luchthaven Düsseldorf GmbH op andere internet-pagina´s worden gebruikt. De in dit internet-optreden weergegeven inhouden zoals bijvoorbeeld foto´s kunnen ook aan het auteursrecht van derden onderhevig zijn.

Het logo "Düsseldorf Airport“"en verdere firma-namen zijn geregistreerde merken van de luchthaven Düsseldorf GmbH. Ook de benamingen en kenmerken van andere firma´s, die bij het internet-optreden van de luchthaven Düsseldorf GmbH weergegeven worden, kunnen rechtelijk beschermd zijn.

Informatie met betrekking tot de gegevensbescherming

Het op een verantwoorde wijze omgaan met uw persoonlijke gegevens is voor de luchthaven Düsseldorf GmbH een vanzelfsprekendheid. Met inachtneming van het recht op gegevensbescherming worden de door u doorgegeven gegevens met betrekking tot de persoon verwerkt en gebruikt, om de aan ons gerichte opdracht oftewel uw aanvraag te kunnen uitvoeren. Het bedrijf dat voor ons de gevensverwerking uitvoerdt dient zich net zo aan de juridische aspecten met betrekking tot de gegevensbescherming te houden en is evenzo tot vertrouwelijkheid verplicht. Uw gegevens die betrekking hebben op uw persoon worden niet aan derden doorgegeven tenzij, inlichtingen volgens wettelijke bepalingen of rechterlijk bevel verstrekt dienen te worden.

Bij iedere toegang tot onze internet-pagina´s worden aan de zijde van de server gegevens (b.v. datum, tijd en opgeroepen pagina´s) gesaved. Een analyse van de gegevens, behalve in anonieme vorm voor statistische doeleinden, vindt niet plaats.


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.