Anzeige

Ophalen en brengen

Kiss & Fly

Om de verkeerssituatie voor de terminal in de toekomst beter te kunnen organiseren, heeft de luchthaven besloten tot het invoeren van een nieuwe regeling. Met slagboompoortjes voor en achter de vertrek- en aankomst rijstroken, zou de verkeersstroom beter georganiseerd moeten zijn. Voertuigen kunnen gratis door de twee zones rijden en passagiers op het vertrekniveau naar de terminal wegbrengen. Bij langer stilstaan op deze plek word echter betaald parkeren ingevoerd.

Op het vertrekniveau is er een voldoende, gratis ruimte beschikbaar om afscheid te nemen voor een periode van tien minuten. Er zijn in totaal 80 plaatsen beschikbaar. Als u echter meer dan tien minuten nodig heeft, dan wordt voor elke extra vijf minuten 5 euro in rekening gebracht.

Op het aankomstniveau zijn er geen stopplaatsen, hier geldt een absoluut stopverbod en is alleen doorgaand verkeer mogelijk. Er kan hier maximaal twee minuten worden stilgestaan. Wie niet direct weer doorrijdt maar tegen de regels in toch blijft staan, moet vijf euro betalen voor maximaal vijf minuten.

Routeschets als PDF


Bespaar tijd met automatische kentekenherkenning

Bij het binnenkomen en verlaten van het voertuig worden registratienummers gedetecteerd door camera's. Als de vrije tijd in het prioriteitsgebied niet wordt overschreden, gaan de slagbomen automatisch open bij de uitgang zonder dat de bestuurder zijn ticket in de lezer hoeft te steken. Individuele kentekengegevens worden na zes uur uit de systemen verwijderd. De invoering van kentekenherkenning wordt gecoördineerd met betrekking tot juridische kwesties met de bevoegde Landcommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noord-Rijnland-Westfalen.

Download Flyer

Parkeren voor Ophalers en wegbrengers

De ingang van de parkeergarage P2 bevindt zich achter de slagbomen in de Kiss & Fly-zone. Alle details m.b.t. parkeren vindt u hier. De P3 is ook bereikbaar na het passeren van deze slagboom-installatie. Gasten van het Sheraton-hotel rijden naar de 'voorrij- ruimte' van het hotel in de P3 en kunnen daar zich daar laten afzetten of worden opgehaald.

Voor bestuurders die langer dan deze maximale parkeerduur willen blijven, adviseert Düsseldorf Airport gebruik te maken van de parkeerplaatsen voor kort parkeren P11 en P12.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Kan ik passagiers ophalen en afzetten voor de terminal op het vertrekniveau nadat de slagboompoortjes in gebruik zijn genomen?

Uiteraard kunnen gezinnen, vrienden, bekenden en collega’s nog steeds gemakkelijk en gratis worden afgezet bij de terminal op het vertrekniveau en kan er afscheid genomen worden. Op het vertrekniveau is daarvoor een gratis verblijfsduur van tien minuten beschikbaar.
In totaal kunnen daar 80 opstelplaatsen gebruikt worden. Mochten de gratis 10 minuten overschreden worden, dan wordt voor elke extra vijf minuten 5 euro in rekening gebracht.

Mag ik op het vertrekniveau na inbedrijfname van de slagbomen nog vluchtpassagiers voor de terminal afzetten en afscheid nemen?

Ja, familieleden mogen tot in de terminal begeleid worden. Bestuurders die langer dan de gebruikelijke wegbreng tijd willen parkeren, raden we echter de parkeerplaatsen aan die direct na de afrit in het voorrijgebied gelegen zijn. Voor korte periode P11 en P12 en de parkeergarages in de buurt van de terminal P1, P2, P3, P7 of P8.

Op het aankomstniveau bestaan geen parkeerplaatsen, hier geldt een absoluut parkeerverbod en er is alleen doorgaand verkeer mogelijk. Hiervoor wordt een passende tijd van twee minuten aangehouden. Wie de zone niet voorbij rijdt, maar tegen de regeling in blijft stilstaan, moet voor maximaal 5 minuten 5 euro betalen.

Als niet wordt voldaan aan deze regeling, kan het voertuig worden weggesleept.


Hoe lang kan ik op het vertrekniveau blijven staan?

Op het vertrekniveau is een gratis wachttijd van tien minuten beschikbaar. In totaal kunnen daar 80 opstelplaatsen gebruikt worden. Mochten de gratis 10 minuten overschreden worden, dan wordt voor elke extra vijf minuten 5 euro in rekening gebracht.

Moet ik door de slagboom rijden of kan ik nog omkeren?

Het is niet mogelijk om vlak voor de slagboom te keren. Een alternatief is de ingang naar de ondergrondse parkeergarage P1.

Zodra u door de slagboom bent binnengegaan, moet u ook doorrijden naar de uitgang. Voor een kosteloze doorgang op het vertrekniveau wordt met tien minuten voldoende tijd gegeven.


Wat gebeurt er wanneer ik geen parkeerplaats kan vinden en een tweede keer moet inrijden?

De aanbeveling van Düsseldorf Airport is om in dit geval direct naar het kort parkeren gebied, de P11, door te rijden (direct achter de uitgang op vertrekniveau).

Zijn er speciale stopplaatsen bij de aankomsthal om passagiers met hun bagage "snel even" in te laten stappen?

Nee, deze mogelijkheid is er niet. Op het niveau van de aankomsthal is er een absoluut verbod om te stoppen. Voor een dergelijk geval is de kortetermijnparkeerplaats P12 dicht bij de terminal of een van de parkeerterreinen voor de terminal geschikt.


Zijn er uitzonderingen voor personen met een handicap?

Gehandicapten die in het bezit zijn van een door hun gemeente uitgegeven blauwe Europese gehandicaptenparkeerkaart of de nieuwe oranjekleurige parkeerkaart, mogen in het “Kiss & Fly”-gebied op het vertrekniveau max. drie uur kosteloos stilstaan. De voorwaarde hiervoor is dat het originele bewijs (geen kopie) evenals een ingestelde parkeerschijf zichtbaar zijn geplaatst. Meld u bij aankomst via de beltoets bij de hefboom aan.

Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen het beste gebruik maken met de vele speciale parkeerfaciliteiten in onze comfortabele parkeergarages of bij de kort-parkeren plaatsen.

Let op: kort parkeren is niet gratis voor mensen met een mobiliteitsbeperking en in het bezit van een blauwe EU-pas, dit in tegenstelling tot de parkeergarages.

Tot wie moet ik me wenden wanneer ik vragen heb?

Het servicepersoneel in het voorrij-gedeelte achter de slagbomen is beschikbaar voor alle vragen.

Hoe kan ik mijn parkeerplaats / parkeergarage bereiken, die zich net voor, in of achter de slagboom-poortjes bevindt?

Direct voor de Kiss & Fly-zone bevinden zich de parkeergarages P1 en P3. 
Achter de slagbomen vindt u de toegangsweg naar de P2 en achter de Kiss & Fly-zone bevinden zich de parkeerterreinen P11 en P12. 

Voor meer gedetailleerde beschrijvingen over route van de inritten, bezoek onze bijbehorende parkeergarage pagina's:


Hoe en waar betaal je als je de gratis parkeertijd hebt overschreden?

Op het vertrekniveau zijn er verschillende betaal- of pinautomaten beschikbaar, waar u met contant geld, EC- en creditcard (PIN- en NFC-procedures) kunt betalen. Buitendien is het mogelijk, direct bij de uitrit (aan de slagboom) met creditcard en bankpas te betalen.

Moet ik tweemaal betalen als ik eerst door een toegangspoortje ga en daarna een parkeerterminal binnenrijd?

Nee, er hoeft niet tweemaal betaald te worden. Alleen de toegang tot de parkeergarage P2 ligt binnen de slagbomen.

Het ticket dat u bij het toegangspoortje getrokken hebt, kunt u invoeren bij de automaat bij de toegang tot P2 en krijgt u ook meteen weer terug uit deze automaat. De slagboom wordt geopend en wanneer u weer P2 uit wilt rijden kan het ticket bij de uitgang van P2 worden betaald, zoals gebruikelijk. Om parkeergarage P2 te verlaten moet het betaalde parkeerbewijs in de automaat bij de uitgang ingevoerd worden.

Bij alle andere parkeergarages kan je zoals gebruikelijk direct naar binnen rijden.


Is het mogelijk om bij meerdere keren in- en uitrijden een maandelijkse rekening te ontvangen?

Voor het haal- en breng gebied is het momenteel nog niet mogelijk om een maandelijkse rekening te ontvangen. Voor de parkeergarages is dit wel mogelijk.

Tot wie moet ik mij wenden als ik mijn ticket kwijt ben of het niet uitgelezen wordt?

Het servicepersoneel in het haal- en afzetgebied is de juiste contactpersoon. U kunt ook hulp vragen via de belknop op de betaalautomaten en de automaten bij de in- en uitgangen.

Wat gebeurt er als men voorbij de slagbomen rijdt en vanwege de schuld van derden daar langer moet blijven? Wie betaalt dan de kosten?

Het service personeel in dit gebied is dan het juiste aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot de procedure.

Hoe breed mag mijn voertuig maximaal zijn?

De stopplaatsen bij zowel aankomst als vertrek hebben dezelfde afmetingen als in andere openbare ruimtes. Voor bussen is er bij vertrek een apart gedeelte.

Is er een maximale hoogte voor voertuigen?

Nee, er is geen maximale doorrijhoogte.

Kan ik met een aanhanger naar binnen rijden?