Vrijblijvende informatie

De luchthaven Düsseldorf GmbH heeft de informaties en overige inhouden van haar internet-optreden zorgvuldig  gerechercheerd en samengesteld. De luchthaven Düsseldorf GmbH kan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de bovengenoemde informaties en overige inhouden niet waarborgen en ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor alle gegevens met betrekking tot de vliegdienstregeling.

Voorbehoud van veranderingen

Alle gegevens zijn vrijblijvend en onverbintelijk. De luchthaven Düsseldorf GmbH behoudt zich het recht voor, haar internet-optreden of delen daarvan zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, te implementeren, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Verwijzingen (links) naar andere internet-pagina’s

Bij het internet-optreden van de luchthaven Düsseldorf GmbH wordt door middel van links rechtstreeks of niet rechtstreeks verwezen naar andere internet-optredens. De luchthaven Düsseldorf GmbH heeft geen controle of invloed op de inhoud en vormgeving van deze internet-optredens. Daarom is deze niet aansprakelijk hiervoor.

Auteursrechten, merken- en andere beschermingsrechten

© Luchthaven Düsseldorf GmbH. Alle rechten voorbehouden. De inhouden en hun rangschikking op de pagina’s van dit internet-optreden zijn beschermd middels auteursrechten en andere beschermende wetten. Ze mogen helemaal of gedeeltelijk alleen voor privé-doeleinden gebruikt worden. Voor commerciële-doeleinden mogen deze niet gebruikt worden.

Uitgezonderd zijn de betreffende pagina´s voor pers- en publiciteitswerk. Het hier aangeboden tekst- en beeldmateriaal staat voor redactioneel gebruik, in het kader van de wettelijke bepalingen, vrij ter beschikking. Bij de verveelvoudiging van deze inhouden wordt uitdrukkelijk geattendeerd op de auteurs- en eigendomsrechten van de luchthaven Düsseldorf GmbH. De inhouden mogen niet veranderd worden of zonder schriftelijke toestemming van de luchthaven Düsseldorf GmbH op andere internet-pagina´s worden gebruikt. De in dit internet-optreden weergegeven inhouden zoals bijvoorbeeld foto´s kunnen ook aan het auteursrecht van derden onderhevig zijn.

Het logo "Düsseldorf Airport“"en verdere firma-namen zijn geregistreerde merken van de luchthaven Düsseldorf GmbH. Ook de benamingen en kenmerken van andere firma´s, die bij het internet-optreden van de luchthaven Düsseldorf GmbH weergegeven worden, kunnen rechtelijk beschermd zijn.

Informatie met betrekking tot de gegevensbescherming

Het op een verantwoorde wijze omgaan met uw persoonlijke gegevens is voor de luchthaven Düsseldorf GmbH een vanzelfsprekendheid. Met inachtneming van het recht op gegevensbescherming worden de door u doorgegeven gegevens met betrekking tot de persoon verwerkt en gebruikt, om de aan ons gerichte opdracht oftewel uw aanvraag te kunnen uitvoeren. Het bedrijf dat voor ons de gevensverwerking uitvoerdt dient zich net zo aan de juridische aspecten met betrekking tot de gegevensbescherming te houden en is evenzo tot vertrouwelijkheid verplicht. Uw gegevens die betrekking hebben op uw persoon worden niet aan derden doorgegeven tenzij, inlichtingen volgens wettelijke bepalingen of rechterlijk bevel verstrekt dienen te worden.

Bij iedere toegang tot onze internet-pagina´s worden aan de zijde van de server gegevens (b.v. datum, tijd en opgeroepen pagina´s) gesaved. Een analyse van de gegevens, behalve in anonieme vorm voor statistische doeleinden, vindt niet plaats.

Deze website gebruikt etracker (www.etracker.com) technologie om gegevens te verzamelen, bewaren en behandelen voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Met het oog op discussies over het gebruik van analytische hulpmiddelen met volledige IP-adressen, wensen wij erop te wijzen dat de website van Düsseldorf Airport gebruik maakt van de instelling van uitgebreide naleving van gegevensbescherming van etracker en dat om die reden IP-adressen slechts kort onderworpen worden aan verdere verwerking, zodat rechtstreekse verwijzing naar personen wordt geëlimineerd. De activering van de uitgebreide naleving van gegevensbescherming wordt aangegeven door het symbool van gegevensbescherming dat onderaan wordt getoond. In dit verband kunnen geen persoonsgerelateerde gebruiksprofielen gegenereerd worden van de verzamelde gegevens. Cookies kunnen in de loop van de webanalyse worden ingevoegd. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die lokaal worden opgeslagen in het buffer van de internetbrowser van de bezoeker van de site. 
Cookies maken het mogelijk om de internetbrowser te herkennen; de identificatie van de bezoeker op basis van het afgekorte IP-adres is echter onmogelijk.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op ieder moment worden geweigerd met betrekking tot de betreffende diensten.

Online geschillenbeslechting

Indien u een probleem heeft met producten of diensten die u online heeft gekocht, kunt u via de online platform van de EU-Commissie tot de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (zogenaamde OS platform) een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting. Voor meer informatie, zie hier: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

Düsseldorf Airport dot niet deelnemen aan alternatieve beslechting van consumentengeschillen procedure een entiteit voor de beslechting van geschillen met consumenten.